Licytacje nieruchomości
19.12.2019 - mieszkanie w Kowarach

 

 
29.01.2020 - niewykończony budynek jedn. w Dąbrowicy

 

 
13.01.2020 - mieszkanie na "Zabobrzu"

 

 
09.01.2020 - opis i oszacowanie lokalu w Janowicach Wielkich

 

 
09.01.2020 - opis i oszacowanie lokalu w Jeleniej Górze